Інформаційне Положення GDPR

TOPPING WORK EUROPE Sp. z o. o.
вул . Декоративна 3, 65 – 155 Зелена Гура
NIP: 6152057322, REGON: 381065263

Відповідно до ст. 13 п. 1 та розд. 2 положення Регламенту 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 р. Про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних в справі вільного руху таких даних, та скасування Директиви 95/46 / ЄС ( загальний регламент охорони даних), далі – GDPR, повідомляємо, що:

 1. Адміністратором Ваших даних є компанія Topping Work Europe Sp. z о. о. вул . Декоративна 3 в Зеленій Гурі, NIP: 6152057322, телефон: +48 756408105, електронна адреса: biuro@topping-work.eu, далі званий -Компанія.
 2. Ваші персональні дані будуть захищені та оброблені з метою :
  1. виконання договорів (відповідно до ст. 6 п. 1 л. (b) GDPR),
  2. маркетинуг власних продуктів або послуг, які надає компанія (стаття 6, п.1, літ (f) GDPR – юридично обґрунтований інтерес є інформування про нашу комерційну пропозицію,
  3. реалізація нашого законного бізнесу щодо можливого визначення або розгляду претензій або захисту від претензій (юридична підстава для обробки ст. 6 п. 1 літ. f GDPR)
 3. Ваші персональні дані будуть зберігається на період, необхідний для реалізації мети, на яку Ви надали згоду, з систематичним контролюванням оцінки їх придатності, але не довше ніж кожні 3 роки від дати їх отримання. Зокрема, вони будуть оброблятися у період терміну дії пропозиції або тривалість договору, але не довше ніж тривє контракт, або до відкликання згоди. У тому обсязі, в якій дані обробляються для надсилання Вам повідомлень маркетингового змісту, вони оброблятимуться, доки ви не відкличете свою згоду або не заперечите проти такої обробки. Період обробки персональних даних може подовжуватися щоразу на термін позовної давності, якщо обробка персональних даних буде необхідна для подання будь-яких претензій або захисту від таких претензій з боку ADO. Після закінчення цього періоду дані оброблятимуться лише в обсязі та протягом часу, передбаченого законодавством, включаючи законодавство про оподаткування та бухгалтерський облік.
 4. Вам прислуговує право: на доступ до своїх персональних даних, у тому числі їх копіювання та виправлення, на видалення персональних даних (право бути забутим), обмеження обробки персональних даних, право переносити персональні дані до іншого адміністратора, право заперечувати проти обробки персональних даних, у тому числі профілювання, а також використання даних для цілей прямого маркетингу, на відкликання згоди у випадку, якщо компанія обробляє Ваші персональні дані на підставі згоди, у будь-який час і будь-яким способом, не впливаючи на законність обробки, яка була здійснена на підставі згоди до її відкликання, подати скаргу Голові Правління з питань охорони персональних даних, якщо ви вважаєте, що обробка персональних даних порушує положення GDPR.
 5. Ви маєте право заперечувати проти обробки персональних даних для надсилання Вам маркетингового контенту. Крім того, ви маєте право заперечувати проти обробки персональних даних для цілей, що випливають із законних інтересів компанії, з причин, пов’язаних із Вашою конкретною ситуацією.
 6. Надання Ваших персональних даних є добровільним, але необхідним для подання та виконання замовлення та користування послугами Агентства.
 7. Ваші особисті дані не будуть підлягати профілюванню.